ACTUEEL

En juni verschijnt de nieuwe WEERKLANK.

In dit nummer o.a.:

 • Een Schriftoverdenking van ds. A. Bas n.a.v Openbaring 21:14:  CHRISTUS, DIE ZIJN KERK BOUWT OP HET FUNDAMENT VAN WAT DE APOSTELEN VAN HEM GETUIGD HEBBEN.
 • Een hoofdartikel van ds. Rob Visser met als titel:  DE LIEFDE ALS VERVULLING VAN DE WET, met bijzondere aandacht voor Romeinen 13:10
 • EEN NATIONALE SYNODE?

 

Laatst verschenen WEERKLANK

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WIE BEN IK?, door ds. Rob Visser.
 • Boeken
 • In uit de Schrift: EEN BESCHUTTING OVER ALLES WAT HEERLIJK IS, naar aanleiding van Jesaja 4:5b door Andreas Jongeneel.
 • In de rubriek Zorg, Ethiek, Recht: DEMENT WORDEN… EN DAN, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot.
 • In Persschouw, IN GESPREK MET “ONGELOVIGEN”‘ en “STAKEN ALS ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ” door ds. E. Hoogendoorn
 • Berichten: GKN sportdag en verslag van een Bijbelstudieweekend
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 15 – Gelijkenissen in Mattheus 13
 • SCHETS 16 – Gelijkenissen in Mattheus 21 en 25.