ACTUEEL

Themanummer
‘400 JAAR SYNODE VAN DORDREHT’
Als de HERE het geeft, zal het op 13 november a.s. precies 400 jaar geleden
zijn, dat de Synode van Dordrecht van start ging. Behalve de Dordtse
Leerregels danken wij aan deze Synode ook de Dordtse Kerkorde, en heeft zij bovendien ook besloten tot de Statenvertaling.
Voor deputaten Begeleiding Studenten vormde dit aanleiding om vrijdag 21
september jl. met ‘onze’ studenten te spreken over zaken die met deze
synode verband hielden. Elk van de predikanten in actieve dienst leverde een bijdrage vanuit het hem toegewezen vakgebied.
In overleg met de redactie is besloten om deze bijdragen te publiceren in het november-nummer van Weerklank. Samen vormen zij een themanummer, waarmee we op bescheiden wijze een bijdrage leveren aan de herdenking van deze ook voor onze kerken belangrijke synode.
Namens deputaten en redactie, dr. A. Bas, Kampen

Nieuwe activiteit
Stichting gereformeerde maandblad is gestart met het uitgeven, heruitgeven en helpen uitgeven van boeken en publiceren van
bestaande en nieuwe brochures en artikelen

Laatste WEERKLANK