Eerstvolgende nummer

Het eerstvolgende nummer van WEERKLANK verschijnt eind juni 2019

Daarin o.a.:

  • Een Schriftoverdenking van ds. A. Bas n.a.v Openbaring 21:14:  CHRISTUS, DIE ZIJN KERK BOUWT OP HET FUNDAMENT VAN WAT DE APOSTELEN VAN HEM GETUIGD HEBBEN.
  • Een hoofdartikel van ds. Rob Visser met als titel:  DE LIEFDE ALS VERVULLING VAN DE WET, met bijzondere aandacht voor Romeinen 13:10
  • EEN NATIONALE SYNODE?