Laatst verschenen

GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS

De inhoud van dit boekje is, zo schrijft de auteur in een voorwoord, te verdelen in twee hoofddelen. De eerste drie hoofdstukken vormen samen één geheel onder de titel ‘Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels’. Ze schetsen iets van de historische en theologische achtergrond van dit jongste belijdenisgeschrift.

Het tweede hoofddeel bestaat uit vier hoofdstukken waarin de verschillende hoofdstukken van de Dordste Leerregels achtereenvolgens besproken worden. Het zijn geen uitputtende behandelingen van de Leerregels, maar de hoofdaccenten worden naar voren gehaald.

Dit gebeurt door ze toe te passen op ontwikkelingen die vandaag actueel zijn, zoals de tijdgeest waarin we leven, de ‘evangelische beweging’, het verbondsautomatisme en de bevindelijke gereformeerden.

De uitgave betreft een bundeling van eerder in WEERKLANK/KATERN verschenen artikelen

Auteur: ds. L. Heres
Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad.
WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

  • ISBN 978-90-828180-0-0 
  • 74 bladzijden. 
  • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
  • Te bestellen via deze site