Weerklank 2e jaargang nr. 2

Op 15 februari 2014 verscheen het tweede nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Een hoofdartikel door ds. E, Hoogedoorn over: ” IS HET GELOOF IN GOD TE VERDEDIGEN?”
  • Jaap Peters schrijft een schriftoverdenking onder de titel “ZIJ HEBBEN HEM ZONDER REDEN GEHAAT” naar aanleiding van Johannes 15:18-16:4.
  • In Perschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een bijdrage van dr. A.N.Hendriks in “Nader Bekeken” “ORTHODOXIE EN LITURGIE”
  • Klaas-Jan Gunnink in de rubriek voor en door jongeren: “GELOOF JE DAT NOU ECHT?”.
  • In varia “ PABO-STAGE IN PERU” door Marlie van Gent
  • In de rubriek vragen van lezers gaat ds. L. Heres in op een vraag over “HET BOEK VAN DE KRONIEKEN VAN DE KONINGEN VAN ISRAEL”.