Weerklank 2e jaargang nr. 3

Op 29 maart 2014 verscheen het derde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Uit de Schrift door ds. E. Hoogendoorn: Kan een angstige redder helpen ? N.a.v. Marcus 14:33-34.
  • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” EEN GOEDE TOLK NODIG?”
  • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “GROEIEN DOOR VRAGEN”.
  • Jaap Peters schrijft over ondertekening van de belijdenis ”ONOMWONDEN GEBONDEN”
  • SCREENINGEN van de hand van mr. Elisabeth P. van Dijk in de rubriek zorg, ethiek, recht.
  • In Varia een verslag van J.Hartog AVONDJE ASSEN
  • Foto impressie van de LANDELIJKE CONTACTDAG op 15 maart in Hattem
  • Met een WEERKLANK KATERN waarin de toespraak van ds. L. Heres op de Landelijke contactdag. ”WAT GELOVEN WIJ NU EIGENLIJK….?”