Weerklank 2e jaargang nr. 4

Op 16 mei 2014 verscheen het vierde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Een hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn over: ” ONS ‘JA-WOORD’  AAN DE HERE”
  • Een beschouwing van Jaap Peters ”IK HEB DE GOEDE STRIJD GESTREDEN”
  • Klaas-Jan Gunnink in de rubriek voor en door jongeren: “HET BEGINT BIJ GOD”.
  • Ds. Heres beantwoord vragen van lezers
  • In Persschouw “WAAR ZIJN DE VADERS” naar aan leiding van een wat ds. R. v.d. Kamp schrijft in het Kerkblad van de HHK
  • In de rubriek uit de kerken o.a. een korte samen vatting van een presentatie over het werk van ds. Jopie van der Linden in het Reformational Study Centre.