Weerklank 2e jaargang nr. 6

Op 13 september 2014 is het zesde nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

  • “GEHOLPEN DOOR EEN SAMARITAAN” een schriftoverdenking naar aanleiding van Lucas 10:25-37 door ds. L.Heres.
  • Het hoofdartikel over: ”GRONDSLAG EN OPVOEDING” door J. Peters.
  • Schrijft Willemien Gunnink onder de kop “EEN NIEUWE RUBRIEK: SAMENLEVING” over de nieuwe rubriek in Weerklank.
  • Informatie over een HERDENKINGSBIJEENKOMST op 31 oktober in Ermelo, een VROUWEN AVOND in Hasselt, de AMBTSDRAGERSCONFERENTIE in EDE en de LANDELIJKE CONTACTDAG in Hattem.
  • Besteed ds. E. Hoogendoorn onder de titel “GERICHT OP CHRISTUS ONDERWIJZEN” in persschouw aandacht aan een artikel in de Wekker van 15 augustus.