Weerklank 2e jaargang nr. 7

Op 18 oktober 2014 is het zevende nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

  • “IN UW LICHT ZIEN WIJ HET LICHT” een schriftoverdenking naar aanleiding van Psalm 36 door ds. E. Hoogendoorn.
  • Het hoofdartikel ; “BALANCEREN OF GELOVEN” door L. Heres
  • In de rubriek Varia schrijft G.D. Hoogendoorn onder het kopje “EREDIENST” over o.a. het orgelspel voor de dienst, het consistoriegebed en de handdruk
  • Willemien Gunnink over “ ABORTEREN EN OPNIEUW PROBEREN” in de rubriek Samenleving.
  • In uit de kerken:KERKDIENSTEN IN ASSEN EN BOERAKKER, ambtsdragers in GK TWENTE, J. Peters spreekt op 31 Oktober in HARDENBERG en EXCURSIE ULRUM op 8 november.
  • Ds. E. Hoogendoorn besteed in persschouw aandacht aan de “BIJBEL IN GEWONE TAAL”.
  • “HEB JE ME WERKELIJK LIEF”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact