Weerklank 2e jaargang nr.8

Op 22 november 2014 is het achtste nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

  • “SCHEPPER OF SCHEPPING” een artikel van de hand van Klaas-Jan Gunnink in de rubriek Voor en door jongeren.
  • In de rubriek Samenleving schrijft mevrouw W.V. Gunnink-Janssen over “DE INTOLERANTIE VAN TOLERANTIE”.
  • “AFSCHEID EN HERENIGING” ds. E. Hoogendoorn bespreekt de publicatie van prof. dr. J. Douma: ”AFSCHEID van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)”.
  •  “NAAR WIE LUISTER JIJ”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact
  • Dr. Jürgen-Burkhard Klautke over “BEKENENDE KIRCHE”
  • Informatie over de LANDELIJKE CONTACTDAG GKN en een verslag van de EXCURSIE NAAR ULRUM.