Weerklank 3e jaargang nr.2

Op 28 februari 2015 is het tweede nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

  • “UITERLIJKE VORMEN EN INNERLIJKE INHOUD” hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn
  • In de rubriek Voor en door jongeren schrijft Klaas-Jan Gunnink onder de kop “GOD LEREN KENNEN”.
  • “VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN”  een overdenking door J. Peters.
  • In Varia “EREDIENST(2)”, door G.D. Hoogendoorn.
  • “VERANTWOORD EN BETROKKEN OPVOEDEN” een bijdrag van de werkgroep geloofsopvoeding te Zwolle