Weerklank 3e jaargang nr.3

Op 21 maart 2015 is het derde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

  • “EEN VOOR ALLEN” naar aanleiding van Johannes 11: 50-52 door ds. E. Hoogendoorn.
  • J. Peters vervolgt de overdenking in het vorige nummer onder het opschrift: “KERKVERLATING BLOKKEERT VERGEVING VAN SCHULDEN”.
  • Ds. E. Heres schrijft in de rubriek Uit de Schrift n.a.v. Hebreeën 12: 25a “ZIET DAN TOE,DAT GIJ HEM, DIE SPREEKT, NIET AFWIJST”
  • In Varia “EREDIENST(3)”, door G.D. Hoogendoorn.
  • “ECHTE LIEFDE KUN JE ZIEN”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact
  • In Perschouw “PASEN EN DE 24-UURSECONOMIE” door ds. E. Hoogendoorn naar aan leiding van een aantal artikelen in De Wekker van 27 februari 2015