Weerklank 3e jaargang nr. 4

Op 22 mei 2015 is het vierde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel “GETUIGENISSEN VAN CHRISTUS’ GROOTHEID” door ds. L. Heres.
  • In uit de kerken: “VASTE ROTS ZELFSTANDIG”
  • Uit de Schrift Efeze 1: 13-14: “DANKZIJ CHRISTUS VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn
  • Derde en laatste artikel door J. Peters over vergeving van schulden en het functioneren ervan in de kerkelijke praktijk: “VERGEVING VAN SCHULDEN EN DE HEERLIJKE GEDACHTENIS”.
  • Gespreksavonden over kerkelijke ontwikkelingen
  • In de rubriek voor en door jongeren een bijdrage van Klaas-Jan Gunnink onder de titel: “ONTZAG VOOR EEN HEILIGE GOD”
  • In Varia “EREDIENST(4)”, door G.D. Hoogendoorn.
  • Bespreking van het boek ‘CRUCIAAL de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging’ door Prof. Dr. J. Douma. Deze bespreking is met toestemming overgenomen van de website jochemdouma.nl
  • In Samenleving “INDIVIDUALISERING EN BOTSENDE GRONDRECHTEN. IS ER EEN TENDENS TE BENOEMEN?” door Arjan Altena.