Weerklank 4e jaargang no. 3

Op 24 maart verscheen het eerste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel ZIEN OP CHRISTUS door ds. L. Heres.
  • In de rubriek uit de Schrift BRENGEN WONDEREN TOT GELOOF? Door ds. Rob Visser.
  • In samenleving SCHIJNZEKERHEID door W. Gunnink-Janssen
  • In persschouw het 2e deel van WAARSCHUWEN VOOR EEUWIGE VERLORENHEID? door ds. E. Hoogendoorn
  • Uit de kerken over GENERALE SYNODE 12 maart en enkele beeld en van de Landelijke Contactdag GKN 19 maart 2016.