Weerklank 4e jaargang no. 5

Op 28 mei verscheen het vijfde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel CHRISTUS VERBORGEN VOOR ONZE OGEN door ds. L. Heres.
  • Uit de kerken informatie over de huisvesting in Assen en de nieuwe preekplaatsen in Gorssel en Amersfoort.
  • In uit de Schrift: WACHTEN OP WAT BELOOFD IS, door ds. E. Hoogendoorn.
  • WAT DE WERELD UW KINDEREN NIET VERTELT OVER SEKSUALITEIT, een samen van de workshop door W. Gunnink-Janssen op de Landelijke Contactdag van de GKN
  • In Persschouw “MEER VAN DE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. A. Th. van Olst in De Wekker.
  • Activiteiten: landelijke wadloop dag op 10 september 2016 en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.