Weerklank 4e jaargang no. 6

Op 23 juni verscheen het zesde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel TOPNERD TYCHO door ds. J.R. Visser.
  • In uit de Schrift: EEN PITTIGE LES VOOR DE ‘GROTEN’, door ds. E. Hoogendoorn.
  • In samenleving HET KWAAD OP HET SCHERM door W. Gunnink-Janssen
  • In Persschouw “GEREFORMEERD 1.0 NAAR 2.0” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. C. van Dijk in Nader Bekeken.
  • Activiteiten: informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.