Weerklank 4e jaargang no. 8

Op 28 oktober verscheen het achtste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel GODS KIND LEEFT door ds. Rob Visser.
  • In uit de Schrift: ECHTE HERVORMING n.a.v. Micha 6:8, door ds. E. Hoogendoorn.
  • In de rubriek Samenleving: DE HEKSENJACHT VOORBIJ door J. Peters.
  • Klaas-Jan Gunnink schrijft over ONDERWEG OFFLINE
  • In Persschouw “DE BLIJVENDE BETEKENIS VAN DE REFORMATIE” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van prof. dr. K.H. Kandler in de ‘Informationsbrief’.
  • Op de jongeren pagina een nieuwe rubriek KLINKER & MEDEKLINKER door H. Vreugdenhil-Busstra
  • Activiteiten: Bijbelstudiegroep Amersfoort, Lezingen Amersfoort en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerd maandblad. Op 11 november komt drs. J.P.C. Vreugdenhil spreken in Voorburg