Weerklank 4e jaargang no. 9

Op 18 november verscheen het negende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: ZONEN EN DOCHTERS PROFETEREN door ds. Rob Visser.
  • In uit de Schrift: ALS DE GRONDSLAGEN ZIJN VERNIELD… , overdenking bij Psalm 11, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
  • In Uit de kerken: DS. E. HOOGENDOORN MET EMERITAAT door Occo van Gent
  • In de rubriek Samenleving: AAN DE RAND VAN DE AFGROND door Willemien Gunnink.
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 2, door H. Vreugdenhil-Busstra
  • In Weerklank Katern de lezing van ds. K. Folkersma over: ZIN EN FUNCTIE VAN DE BELIJDENIS/CONFESSIE. Deze lezing is gehouden op vrijdag 7 oktober in Ede.