Weerklank 4e jaargang no. 10

Op 16 december verscheen het tiende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (1) door ds. L. Heres.
  • In uit de Schrift: EEN OUD GEBOORTEBERICHT-NOG STEES GROOT NIEUWS , overdenking bij Lucas 1:31-33, door ds. E. Hoogendoorn.
  • Nog enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. AANMATIGENDE VROUWEN EN ONKUNDIGE VROUWEN
  • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan DE DERDE NATIONALE SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 3, door H. Vreugdenhil-Busstra