Weerklank 5e jaargang no. 1

Op 25 januari 2017 verscheen het eerste nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • In uit de Schrift: JEZUS PASTOR VAN HOEREN EN TOLLENAARS , overdenking bij Mattheus 11:19 en Lukas 15:1-10, door ds. Rob Visser.
  • GODS TIJD DUURT GEEN EEUWIGHEID, een column van J.Peters
  • Voor de derde keer enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. BIJBEL EN CULTUUR
  • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een verklaring van de stichting Bewaar het Pand waarin zorgen worden geuit over de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde kerken. ZORGEN OM DE KOERS VAN DE CGK
  • SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: ONS SPREKEN, door H. Vreugdenhil-Busstra.
  • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: HOE DUIDELIJK IS DE BIJBEL. Deze lezing is gehouden op vrijdag 11 november in Voorburg. Ook sprak de heer Vreugdenhil over dit onderwerp in Barneveld en Ede.