Weerklank 5e jaargang no. 2

Op 22 februari 2017 verscheen het tweede nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (2) door ds. L. Heres.
  • In Varia, HET IS MAAR POLITIEK?! Door ds. Rob Visser
  • In uit de Schrift: BOERENWIJSHEID , overdenking bij Jesaja 28:23-29, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
  • ZIE DE ZON ZIE DE MAAN… een overdenking door Klaas-Jan Gunnink
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.
  • In Weerklank Katern de lezing van ds. L. Heres over: KERKELIJKE EENHEID EN HET KRUIS. Deze lezing is gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Assen en op 20 januari 2017 in Ede.