Weerklank 5e jaargang no. 4

Op 26 april 2017 verscheen het vierde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: LEVEND CONTACT MET GOD, over ons dagelijks gebed, door ds. E. Hoogendoorn.
  • In uit de Schrift: KIND VAN DE DUIVEL, overdenking bij Johannes 8 : 44 en 2Korinthiers 6:14, door ds. Rob Visser.
  • EVANGELISATIE door Klaas-Jan Gunnink
  • In de rubriek PERSSCHOUW, een weergave van wat dr. C. Trimp in 1964 schreef in de brochure ‘Wat is gereformeerd?’
  • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: WAT MAG JE VAN EEN PREEK VEWACHTEN?. Deze lezing is gehouden op vrijdag 17 maart in Assen en op 7 april 2017 in Ede.