Weerklank 6e jaargang no. 1

Op 23 januari 2018 verscheen het eerste nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: #METOO, door ds. L. Heres
  • In de rubriek samenleving: VLUCHTEN OF ZOEKEN, door Willemien Gunnink-Janssen
  • In uit de Schrift: VANUIT JOB DOR GOD GELEERD, door ds. Rob Visser
  • In de rubriek uit de kerken berichten uit Twente/Enschede, Amersfoort, Assen Boerakker, Dalfsen/ Kampen, Harderwijk, de GKN Landelijke Contact Dag, de Generale Synode en het Landelijke Overleg Diaconie GKN
  • In de rubriek ethiek: DIEPTE VAN RIJKDOM-WAT IS ECHTE KENNIS?, door ds. Rob Visser
  • In de rubriek zorg, ethiek, recht, WIE IS MIJN NAASTE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
  • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: DE ZORG VAN DE DORDTSE SYNODE 1618-1619 VOOR ONZE JEUGD, aandacht aan een artikel en een column in het kerkblad van 4 januari 2018 van de Hersteld Hervormde Kerk
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: JONGEREN EN OUDEREN SAMEN
  • In WEERKLANK KATERN een eerste van vier lezingen van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels; DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK I IN RELATIE TOT DE TIJDGEEST.