Weerklank 6e jaargang no. 2

Op 20 februari 2018 verscheen het tweede nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: LIJDENSTIJD EN LEVENSHEILIGING, door ds. A. Bas
  • In uit de Schrift: KRUISDRAGEN ACHTER DE GEKRUISIGDE AAN, door ds. E. Hoogendoorn
  • In de rubriek varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD (2) – RCUS, door Jaap Vreugdenhil
  • In de rubriek ethiek een artikel over CHRISTUS EN VIJFTIG TINTEN GRIJS, door ds. Rob Visser.
  • In de rubriek persschouw besteed J. Peters onder de kop: HET ZEGENEN VAN HOMORELATIES IN DE KERK, aandacht aan wat er in de gereformeerde gezindte gezegd en geschreven wordt over het onderwerp homoseksualiteit.
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra verder gesproken over: JONGEREN EN OUDEREN SAMEN
  • In WEERKLANK KATERN een referaat gehouden door dr. H.H. van Alten op 6 oktober 2017 tijdens de opening van het universitair jaar van het RTS in Heidelberg. DE GEEST ALS ONZE GIDS HEBBEN, een sleutel tot de Pneumatologie van Calvijn in zijn Commentaar op Handelingen.