Weerklank 6e jaargang no. 3

Op 24 maart 2018 verscheen het derde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: DE STEM VAN VOLK EN PARTIJ, door ds. Rob Visser
  • In uit de Schrift: TWEE PRACHTIGE BELOFTEN, enkele overwegingen bij  Marcus 13: 11 en 20, door ds. Rob Visser
  • In de rubriek geloof en wetenschap schrijft Klaas Gunnink over: WAT IS WAARHEID?
  • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: KONING KIND, aandacht aan een gesprek met dr. Richard Toes in de Gezinsgids, christelijk magazine voor het gezin
  • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: LIEFDE EN TROUW
  • In WEERKLANK KATERN een tweede van vier lezingen van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels; DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK II, in relatie tot ‘evangelische beweging’