Weerklank 6e jaargang no. 5

Op 26 mei 2018 verscheen het vijfde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: “JA”, door ds. L. Heres
  • In uit de Schrift: PINKSTEREN: DORSTIGE MENSEN WORDEN LEVENDE FONTEINEN, door ds. E. Hoogendoorn
  • AMERIKAANS GEREFORMEERD(3)-OPC, door Jaap Vreugdenhil
  • In de rubriek samenleving HOE VEILIG BEN IK?, over angst en veiligheid, door ds. Rob Visser.
  • In de rubriek persschouw besteed J. Peters onder de kop ETHIEK EN VOORTPLANTING, aandacht aan een artikel met de titel ‘Beter af zonder Down’ van de hand van de filosoof Marcel Zuijderland en een artikel van René Franssen en Arthur Alderliesten in het ND over de gentechnologie.
  • Op de jongerenpagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra geschreven n.a.v. Psalm 119:105 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’
  • In WEERKLANK KATERN de derde lezing van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels: HOOFDSTUK III/IV IN RELATIE TOT ‘VERBONDAUTOMATISME.