Weerklank 6e jaargang no.7

Op 27 september 2018
verscheen het zevende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KATHOLIEKE KERK ZIJN EN
  ONZE SMAAK, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: EERBIED VOOR GOD
  VERHOOGT, HOOGMOED VERNEDERT, naar aanleiding van Spreuken 15:33 en 16:18, door
  ds. E. Hoogendoorn
 • DE NOTA MEDISCHE ETHIEK VAN MINISTER
  HUGO DE JONGE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot in de
  rubriek Zorg, ethiek, recht.
 • Bespreking van het boek DOMINEESFABRIEK,
  Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen door dr.J. Douma
 • In Persschouw BIJBELVERHALEN IN HET
  ZAND? Door ds. E. Hoogendoorn
 • De jongeren pagina in een nieuwe opzet.
 • SCHETS 1-De wereld waarin Abraham
  geroepen werd.
 • SCHETS 2-Abram komt in het land Kanaän
 • In WEERKLANK KATERN, de lezing van ds.
  L. Heres over DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK V en de bevindelijke gereformeerden.