Weerklank 6e jaargang no.7

Op 27 september 2018 verscheen het zevende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: KATHOLIEKE KERK ZIJN EN ONZE SMAAK, door ds. Rob Visser
  • In uit de Schrift: EERBIED VOOR GOD VERHOOGT, HOOGMOED VERNEDERT, naar aanleiding van Spreuken 15:33 en 16:18, door ds. E. Hoogendoorn
  • DE NOTA MEDISCHE ETHIEK VAN MINISTER HUGO DE JONGE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot in de rubriek Zorg, ethiek, recht.
  • Bespreking van het boek DOMINEESFABRIEK, Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen door dr.J. Douma
  • In Persschouw BIJBELVERHALEN IN HET ZAND? Door ds. E. Hoogendoorn
  • De jongeren pagina in een nieuwe opzet.
  • SCHETS 1-De wereld waarin Abraham geroepen werd.
  • SCHETS 2-Abram komt in het land Kanaän
  • In WEERKLANK KATERN, de lezing van ds. L. Heres over DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK V en de bevindelijke gereformeerden.