Weerklank 6e jaargang no.9

Op 24 november 2018
verscheen het negende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

Themanummer:

De Synode van Dordrecht (1618-1619)

Dit jaar is het precies 400 jaar geleden, dat de Synode van Dordrecht begon. Op allerlei manieren wordt daar aandacht aan geschonken. De aftrap werd gegeven met een samenkomst, waarin koning Willem-Alexander een klein stukje voorlas uit de Statenvertaling. De Synode van Dordrecht heeft immers (ook) besloten dat deze vertaling er moest komen en een kerkorde opgesteld.

Toch was dat niet de eigenlijke reden voor deze kerkelijke vergadering. Die was namelijk gelegen in een conflict over de uitverkiezing: de synode veroordeelde het standpunt van de remonstranten en stelde daarvoor de Dordtse Leerregels op. Het valt op dat bij alle aandacht voor ‘Dordt’ de Leerregels er wel wat karig vanaf komen en de herdenking bij tijden een wel heel oecumenisch feestje wordt.

De vier predikanten die de GKN in actieve dienst heeft, hebben enige tijd geleden met ‘onze’ studenten gesproken over de Synode van Dordrecht. Daarbij is ook aan de Leerregels flink wat aandacht besteed. De bijdragen die zij aan deze bespreking hebben geleverd, zien nu het licht als themanummer van Weerklank. Ook zij hopen zo een bijdrage te leveren aan de herdenking van de synode.

Namens hen en de redactie, Ds A. Bas, Kampen

  • Hoofdartikel: GELOOF EN GEVOEL, door ds. Rob Visser
  • Uit de Schrift: SOEVEREINE GENADE, Godsverkiezing in het Oude Testament, door ds. L. Heres
  • Geschiedenis: GODSGESCHENK?!, door ds. A. Bas
  • Persschouw: ZWARTE BLADZIJ, door ds. A. Bas
  • Varia: RECHTSTREEKS NAAR CHRISTUS door ds. R. van der Wolf.