Weerklank 7e jaargang no. 2

Op 23 februari 2019 verscheen het tweede nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: KERK EN ISRAEL ”Onopgeefbaar verbonden?”, door ds. E. Hoogendoorn.
  • In uit de Schrift BIJ CHRISTUS BLIJVEN, naar aanleiding van Kolossenzen 2:8 door ds. A.Bas
  • DE BESCHERMWAARDIGHIED VAN HET MENSELIJK LEVEN (3), door mr.Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot.
  • In Varia: HOOR ISRAËL!-OPROEP TOT TERUGKEER (3) door ds. R. van der Wolf
  • In Persschouw, ‘CHRISTENEN VOOR ISRAËL’ – TWAALF STELLINGEN door ds. E. Hoogendoorn
  • Berichten: GKN LANDELIJKE CONTACTDAG 2019
  • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
  • SCHETS 9 – Exodus 12-16: God leidt zijn volk uit het slavenhuis Egypte
  • SCHETS 10 – Exodus 17-20 en 24: het verbond.