Weerklank 7e jaargang no. 3

Op 22 maart 2019 verscheen het derde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: WAT KOST HET OM GEREFORMEERD TE ZIJN?, door ds. L. Heres.
  • Fonds NEEM&LEES
  • In uit de Schrift: BIJ CHRISTUS BLIJDE LIEFDE ALS EERSTE, naar aanleiding van Galaten 5:22 door ds. Rob Visser
  • Informatieavonden, berichten
  • In Persschouw: KINDEREN LEREN LUISTEREN door ds. E. Hoogendoorn
  • Weerklank Katern: Lezing van ds. E. Hoogendoorn over het thema: CHRISTENVERVOLGING, VERWEG OF OOK DICHTERBIJ? De lezing is gehouden op de GKN LANDELIJKE CONTACTDAG op 9 maart 2019 te Apeldoorn.
  • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
  • SCHETS 11 – Exodus 32-34: crisis in het verbond

SCHETS 12 – Exodus  35-40