Weerklank 7e jaargang no. 4

Op 17 april 2019 verscheen het vierde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: RECHT DOEN AAN GOD EN MENSEN, door A.Bas.
  • In uit de Schrift: CHRISTUS IS OPGESTAAN! WIJ OOK?, naar aanleiding van Efeze 5:14 door ds. E. Hoogendoorn
  • In de rubriek In de branding: DE WIJSHEID EN DE UIL VAN MINERVA, door ds. Rob Visser.
  • Bespreking door H.B. van Eeken van het boek SAMEN GEREFORMEERd Het licht op Groen van de hand van ds. Anne van der Sloot.
  • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
  • SCHETS 13 – Kerk in de woestijn
  • SCHETS 14 – Gods rust binnengaan