Weerklank 7e jaargang no. 6

Op 20 juni 2019 verscheen het zesde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: DE LIEFDE ALS VERVULLING VAN DE WET, door ds. Rob Visser. In het bijzonder wordt in het artikel aandacht gegeven aan Romeinen 13:10.
  • In de rubriek In de branding: EEN NATIONALE SYNODE? GRAAG! Door ds. Rob Visser.
  • Sportdag GKN.
  • In de rubriek Onderwijs: PSALMEN LEREN MET JE KINDEREN, door Erna en Kor Stelma.
  • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
    • SCHETS 17 – Radicale keus
    • SCHETS 18 – Radicaal verschil