Weerklank 7e jaargang no. 7

Op 23 september 2019 verscheen het zevende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ONDERDANIG AAN KONING CHRISTUS?, door ds. L.Heres.
 • Uit de Schrift : OPNAME GEMEENTE AANSTAANDE?, schriftoverdenking over 1 Thessalonicenzen 4:13-18 door ds. Rob Visser
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (1), door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • Bespreking van het boek AANSTEKELIJK VERTROUWEN, door Teake Tel.
 • In persschouw “CONTOUREN VOOR EEN HERENIGDE KERK: GHKV EN NGK” door ds. E. Hoogendoorn
 • Van de redactie
 • Uit de kerken en berichten.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 19 – De intocht in Kanaän
  • SCHETS 20 – De eerste stappen in het beloofde land