Weerklank 7e jaargang no. 8

Op 22 oktober 2019 verscheen het achtste nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KERK VAN CHRISTUS, door ds. A. Bas.
 • Uit de Schrift : DANKBAARHEID MAAKT RIJK, GULZIGHEID ARM, schriftoverdenking over Psalm 78: 18 en 31 door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (2), ASPECTEN VAN DE UITVOERING, door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • IN kerkgeschiedenis LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN)1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (1), door mr. Marianne Daverschot
 • DE DRIE H’S, halen , hebben en houden, in  In de Branding door ds. Rob Visser.
 • In Onderwijs, WIJSHEID EN ONDERWIJSVRIJHEID, door Erna en Kor Stelma
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 21 – Het beloofde land veroverd
  • SCHETS 22 – Israël ontvangt zijn erfdeel van de HERE