Weerklank 7e jaargang no. 9

Op 22 november 2019 verscheen het negende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: TRANSGENDER, door ds. J.R. Visser.
  • Uit de Schrift: HET VOORBEELD VAN DE TEMPEL, door A. Jongeneel.
  • Kerkgeschiedenis: LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN (1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (2), door mr. Marianne Daverschot.
  • Varia: OVER EVOLUTIE EB RELIGIE, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
  • Persschouw: ZIJN WIJ EROP VOORBEREID?, door ds. E. Hoogendoorn.
  • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen.
    • SCHETS 23 – Brieven aan Tessalonica; hoe de schrijver en de geadresseerden elkaar hebben leren kennen;
    • SCHETS 24 – Brieven aan Tessalonica; op die manier Paulus’ bezorgdheid en dankbaarheid beter begrijpen.