Weerklank 7e jaargang no. 10

Op 21 december 2019 verscheen het tiende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een ‘Hoofdartikel’ over MEMENTO MORI van de hand van ds. E. Hoogendoorn
 • Van dr. A. Bas een ‘Uit de Schrift’ n.a.v. Genesis 21 : 6: VAN ONGELOOF NAAR VREUGDE
 • In de rubriek ‘In de branding’ schrijft ds. J.R. Visser over het  GEVEN EN ONTVANGEN VAN ORGANEN
 • In ‘Onderwijs’ een stuk van ing. E.J. Stelma-de Jong over ONDERWIJSVRIJHEID DE EEUWEN DOOR – deel 1
 • Ds. J.R. Visser schrijft in ‘Boekbespreking’ een recensie over de prekenbundel  TOT TROOST EN ZALIGHEID. Dit boek bevat preken van onze DGK collega’s: M. Dijkstra, P. van Gurp, E. Heres, C. Koster, S. de Marie en M.A. Sneep en is verschenen onder redactie van T.L. Bruinius.
 • In ‘Persschouw’ schrijft dhr. J. Peters over COMMERCIEEL DRAAGMOEDERSCHAP
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 25 – Brieven aan Tessalonica; aanwijzingen voor een heilige levenswandel;
  • Schets 26 – Brieven aan Tessalonica; onderwijs over de terugkomst van de Here Jezus