Weerklank 8e jaargang no. 1

Op 25 januari 2020 verscheen het eerste nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Een ‘Hoofdartikel’ over HET IS ECHT van de hand van ds. L. Heres
  • Van ds. J.R. Visser een ‘Uit de Schrift’ n.a.v. Matteüs 5: DE BERGREDE NOODZAKELIJK ONDERWIJS – NIET STERK IN JEZELF WILLEN ZIJN
  • In de rubriek ‘Zorg, ethiek en recht’ schrijven mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot over het  SPREKEN OVER HET LEVENSEINDE (1)
  • In ‘Persschouw’ schrijft ds. E. Hoogendoorn over DE TOP TIEN VAN ONZE AFGODEN uit het Duitse kwartaalblad ‘Bekennende Kirche’
  • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
    • Schets 27 – Globaal overzicht van de Richterentijd;
    • Schets 29 – De eerste richters: Otniël t/m Barak