Weerklank 8e jaargang no. 3

Op 25 maart  2020 verscheen het derde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: CREMATIE IN HET LICHT VAN GODS WOORDTROUWE KERK.
  • In Uit de Schrift: WIE KAN ER WIJS WORDEN?. Daarover schrijft Pieter Helmus n.a.v. Spreuken 9:10
  • In de rubriek Zorg, Ethiek, Recht het tweede artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot: SPREKEN OVER HET LEVENSEIDE (2).
  • In Persschouw VEILIGHEID, OOK BIJ EEN EPEDEMIE door ds. E. Hoogendoorn
  • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
    • Schets 31 – Jefta;
    • Schets 32 – Simson