Weerklank 8e jaargang no. 4

Op 21 april 2020 verscheen het vierde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: POORT NAAR DE HEMEL.
  • In Uit de Schrift: AAN DE DOOD ONTRUKT. Daarover schrijft dr. A. Bas n.a.v. Psalm 30: 4a
  • In de rubriek In de branding schrijft ds. Rob Visser over: WAT MOET JE IN CORONATIJD MET DE GOD DIE TOORNT?
  • In de rubriek Onderwijs schrijft ing. Erna J. Stelma-de Jong over GROOT ZIJN DE WERKEN DES HEREN.
  • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
    • Schets 33 – Micha, Jonathan en de Danieten;
    • Schets 34 – Gibea en de bijna-ondergang van Benjamin