Weerklank 8e jaargang no. 5

Op 22 mei 2020 verscheen het vijfde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. L. Heres: WEES VRIJ!
  • In Uit de Schrift: STABIEL TERWIJL ALLES SCHUDT EN SCHOKT. Daarover schrijft ds. Rob Visser n.a.v. Psalm 125
  • In de rubriek Varia een artikel van J.P.C. Vreugdenhil: LICHTENDE STERREN.
  • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
    • Schets 35 – Naomi en Ruth;
    • Schets 36 – Ruth en Boaz
  • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan het 50 jarig jubileum van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland: HET EVANGELIE VOOR ALLE NATIES, STAMMEN, VOLKEN EN TALEN.