Weerklank 8e jaargang no. 6

Op 24 juni 2020 verscheen het zesde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door dr. A. Bas: OP AFSTAND
  • In Uit de Schrift een artikel van ds. E. Hoogendoorn: GEBED VOOR DE INWENDIGE MENS, n.a.v. Efeze 3:16
  • In de rubriek In de Branding schrijft ds. Rob Visser over OER.
  • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
    • Schets 37 – Niet zien en toch blijven geloven
    • Schets 38 – Volhouden, doorzetten!
  • In Persschouw besteed J. Peters in KERKTAAL aandacht aan een artikel van prof. dr. M.J. Kater in het RD over de Bijbelse theologie van de kerkdienst die onder druk staat.