Weerklank 8e jaargang no 7

Op 22 september 2020 verscheen het zevende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: HOE VERDER?
  • In Uit de Schrift een artikel van Rick Douma; HOPEN OP CHRISTUS’ GENADE, IS HOPEN OP EEN ONTZAGWEKKENDE VADER, n.a.v. 1Petrus 1:13
  • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: NIET ALLES IS UITLEG door ds. A. Bas
  • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ‘OM HET HART VAN JE KIND’ aandacht aan een artikel van P.J. Vergunst in de Waarheidsvriend van 27 augustus j.l.
  • In de rubriek Onderwijs schrift ing. Erna J. Stelma-de Jong over GODS SCHEPPING OVERTUIGT: NATUUR EN GELOOFSOPVOEDING