Weerklank 8e jaargang no 8

Op 20 oktober 2020 verscheen het achtste nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door J. Peters: NADENKEN OVER BEGRAVEN
  • In Uit de Schrift een artikel van ds. A. Bas: HOOGMOED, n.a.v. Zefanja 2:15
  • In de rubriek In de Branding schrijft ds. Rob Visser over: MIJN GEWETEN ZEGT.
  • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ van de hand van mr. Marianne Daverschot
  • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ZORG PM OF JUIST ZORG VOOR KERKJEUGD? aandacht aan een artikel van Chris Klasse in het RD magazine van 23 mei j.l.