Weerklank 8e jaargang no. 10

Op 22 december 2020 verscheen het tiende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door dr. A. Bas: RAMP EN DAMP
  • Uit de Schrift ‘VREDE OP AARDE’- GELOOF JE DAT ECHT? n.a.v. Lukas 2:14 door ds. E. Hoogendoorn
  • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ (3) van de hand van mr. Marianne Daverschot.
  • Boekbespreking ‘EVANGELICALS, EEN VERKENNING’ door J. Peters.
  • KERSTFEEST EN JODENHAAT door ds. Rob Visser in de rubriek in de Branding
  • In Persschouw besteed J. Peters onder de kop ‘PLAATSVERVANGEND SCHULDBLIJDEN aandacht aan een artikel ds. A. Schot in het RD van 9 december 2020 en de schuld die kerken in Nederland op 15 november 2020 hebben beleden aan de jogden.
  • In de rubriek Opvoeding en onderwijs een artikel van de hand van ing. Erna Stelma- de Jong: MOEDER MET EEN MISSIE