Weerklank 9e jaargang no. 1

Op 28 januari 2021 verscheen het eerste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: BOUWEN OP MACHTSPOLITIEK
  • Uit de Schrift: BEKLEED MET HEMELS LEVEN n.a.v. 2 Korinthe 4:16-5:10 door ds. L. Heres
  • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Bijbelse kernwaarden
  • Marleen Gerrits-van der Wolf schrijft in Varia over: EENZAAMHEID: EEN CHRISTELIJK BEGRIP?
  • In Persschouw: VAN “CAPITOOL-BESTORMERS” TOT “HEMELBESTORMERS” Ver weg en dichterbij, door ds. E. Hoogendoorn