Weerklank 9e jaargang no. 2

Op 23 februari 2021 verscheen het tweede nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: PARATE KENNIS VAN DE HERE – een zegen voor het geloofsleven
  • Uit de Schrift: GROOT NIEUWS n.a.v. Titus 2:11 en 12 door dr. A. Bas
  • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Ontwikkelingen in de voortplantingsgeneeskunde
  • Rob Visser schrijft in de Branding over: SCHEPPINGSORDE
  • In Persschouw: CHRISTENVERVOLGING door J. Peters
  • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 39 en 40