Weerklank 9e jaargang no. 5

Op 25 mei 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: GETUIGENDE KERKELIJKE EENHEID door ds. Rob Visser
  • Varia: VRIJHEID door T.Tel
  • Uit de Schrift: GENESIS 50:15-21 door T. van Balen
  • Bespreking aan de hand van het boek IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST door J. Peters.
  • Uit de kerken; dr. A. Bas 25 jaar predikant en ds. J.R. Visser neemt beroep aan naar GK Ede e.o.
  • In de rubriek opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN deel 1, door ing. Erna J. Stelma-de Jong