Weerklank 9e jaargang no. 8

Op 24 oktober 2021 verscheen het achtste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (2), door dr. A. Bas
  • Uit de Schrift: “ALS GENADE WOONT IN HET HART,
    WORDT BLIJ DE WEG NAAR U BEGONNEN”, door ds. H. Drost
  • In de branding: WORD WAKKER!, ds. Rob Visser
  • Varia: WEEK VAN HET LEVEN, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
  • Varia: EVOLUTIE EN OPVOEDING, door J.P.C. Vreugdenhil
  • In memoriam: IN MEMORIAM PROF. J.P. LETTINGA [1921-2021], door ds. E. Hoogendoorn
  • Uit de Kerken: VERSLAG VAN DE CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS, door zr. E.P. van Dijk en zr. M. Daverschot
  • Jongerenpagina: Immanuel – God met ons, door H. Vreugdenhil-Busstra