Weerklank 9e jaargang no. 9

Op 29 novenber 2021 verscheen het negende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: RUST – SLAVERNIJ – KLIMAAT, door dr. Rob Visser
  • Uit de Schrift: ADVENT: “DE HERE KOMT ERAAN!”, door ds. E. Hoogendoorn
  • Varia: ZACHTE OGEN, door ds. F.J. Bijzet
  • Kerkgeschiedenis: KERKGESCHIEDENIS, WAAROM EIGENLIJK?, door prof. dr. F. van der Pol
  • Column: MAAR WAT DAN NOG?, door J. Peters
  • Persschouw: BESTAAN VAN GELIJKE KERKEN NAAST ELKAAR BOTST MET SYNODE EMDEN, door J. Peters