Weerklank 10e jaargang no. 3

Op 17 maart 2022 verscheen het derde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: OORLOG VERSCHRIKKELIJK!, door dr. Rob Visser
  • Landelijke contactdag
  • Uit de Schrift: ONTMOETING MET DE HEER VAN DE KERK, door ds. Alko Driest
  • Zorg, Ethiek, Recht: OMZIEN NAAR ELKAAR, VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST (2), door mr. Elisabeth P. van Dijk
  • Opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN (II), door ing. J. Stelma-de Jong
  • Varia: GEEN OMLIJSTING, MAAR DEEL VAN HET SCHILDERIJ, door drs. F.J. Bijzet
  • Persschouw: HET BELANGRIJKSTE WAPEN BIJ OORLOG, door ds. E. Hoogendoorn