Weerklank 10e jaargang no. 4

Op 13 april 2022 verscheen het vierde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: (NIEUW) BELIJDEN, door dr. A. Bas
  • Berichten
  • Uit de Schrift: JEZUS LEEFT!, door ds. E. Hoogendoorn
  • In de branding: CHRISTUS OP ZIJN WOORD WILLEN VOLGEN, door ds. Rob Visser
  • Persschouw: EEN SCHRIFTUURLIJK GELUID, door Jaap Peters
  • Jongerenpagina